Kerkrentmeester
Tweestromen-
gemeente

Kerkrentmeester
Tweestromengemeente 

We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud,
die leert van en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid
wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de
samenleving, waarvan wij deel uitmaken.
person reaching black heart cutout paper

Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters beheren -op een verantwoorde wijze- de bezittingen en financiële verplichtingen van onze gemeente. Verantwoord, herleidbaar, traceerbaar en passend binnen het afgesproken beleid. Het beleid is gericht op continuïteit van onze gemeente in financieel en materieel opzicht, op lange en korte termijn. De kerkrentmeesters leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor een deel van de werkzaamheden worden de kerkrentmeesters ondersteund door de Commissie van Beheer.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met:

Johan van der Burgh

   0418 – 661542

   jvdburgh@upcmail.nl