Scriba
Tweestromen-
gemeente

Scriba
Tweestromengemeente

We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud,
die leert van en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid
wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de
samenleving, waarvan wij deel uitmaken.

Scriba

De taken van de scriba binnen de Protestantse Tweestromengemeente zijn vooral inspirerend, beleidsvoorbereidend, vertegenwoordigend en representatief. Reina de Koeijer, die de Tweestromengemeente goed kent, vult deze functie in.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met:

Reina de Koeijer – Meijer

0487 – 573357

reina.de.koeijer@kpnmail.nl

Variksestraat 3 – 6624AP Heerewaarden