De bankrekeningen:

Voor bijdragen aan de diaconie:
NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente o.v.v. doel

Voor bijdragen aan de kerk/kerkrentmeesters:
NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Kerkrentmeesters Tweestromengemeente o.v.v. doel