NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief Tweestromengemeente 29 augustus 2022

In deze Nieuwsbrief leest u over twee maaltijden die we binnenkort organiseren en waarvoor we u van harte uitnodigen. Een eenvoudige hap als afsluiting van onze gemeentezondag en een bijzondere maaltijd om dorpsgenoten te ontmoeten. Samen eten schept verbinding, samen eten geeft plezier, genieten van iets lekkers en ondertussen elkaars verhalen delen. In de bijbel lezen we dat Jezus vaak bij mensen at. Je kunt ook zeggen dat de kerk met een maaltijd begonnen is. De eerste christenen kwamen immers op zondag na het werk bij elkaar en deelden hun ervaringen en hun geloof tijdens een maaltijd.

U leest ook over de gemeenteavond waarop we u informeren over het komende seizoen.
Mogen we op u rekenen?

ds Lia Davidse.


Ontmoetingsmaaltijd Rossum, 28 september.

OOHHR, dat is het ‘Oecumenisch Overleg Heerewaarden, Hurwenen en Rossum, heeft jaarlijks in de Vredesweek al vele jaren een agapè maaltijd, een vredesmaaltijd gehouden. Dit voorjaar besloten zij te trachten deze maaltijd open te stellen voor àlle inwoners van de drie dorpen. Dus namen zij contact op met de drie dorpsraden. Uiteindelijk vielen de dorpsraden van Heerewaarden en Hurwenen af, maar stapte de dorpsraad van Rossum erin en ging mee organiseren. Al snel was er een enthousiaste groep bij elkaar die de organisatie op zich nam. Zodoende kunnen wij de inwoners van Rossum uitnodigen voor deze ontmoetingsmaaltijd die plaatsvindt op

woensdag 28 september van 17.30 tot 20.00 uur.

Verschillende inwoners van Rossum zorgen voor lekkere en gevarieerde gerechten uit verschillende culturen. Maar u kunt ook zelf iets lekkers meebrengen, warm of koud, zoet of hartig, dat is altijd welkom. Speelt u een instrument, maakt u muziek, alle muzikale bijdragen zijn welkom!

De Ontmoetingsmaaltijd wordt georganiseerd door

de Protestantse Tweestromengemeente,

de Katholieke Parochie

en de Dorpsraad van Rossum

i.s.m. stichting Kompas.

De locatie wordt binnenkort bekend.

Als u zich bij ons aanmeldt, dan geven wij u de locatie door, zodra die bekend is.

Contact: Coen van Loon 06 31786121 of Hans ter Heege rossumsdorpsbelang@gmail.com of Lia Davidse 0418 648962/ cadavidse@hetnet.nl.


Gemeenteavond, Rossum 3 oktober

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de

Gemeenteavond op 3 oktober 2022 in de kerkzaal van Rossum.

19.30 uur ontvangst in de Nieuwhof met koffie.

19.45 uur begin van de vergadering

Agenda:

Welkom

Opening

Jaarthema: Aan tafel

Voorstel paasontbijt/brunch

Samenwerking met andere gemeenten, data gezamenlijke kerkdiensten met Kerkdriel en Zaltbommel

Diaconie

Stand van zaken verkoop kerkgebouwen

Ambtsdragers

Plaatselijke regeling

10.Rondvraag

11.Sluiting

============================================================

(noot van de beheerder:
voor de leesbaarheid heb ik de ‘verlopen’items hieronder geplaatst)

Gemeentezondag: Aan tafel! Heerewaarden 11 september

Als Tweestromengemeente willen wij graag meewerken aan de onderlinge ontmoeting tussen de inwoners van onze dorpen.

11 september aanstaande houden wij onze jaarlijkse gemeentezondag.

U en jullie willen we daarvoor van harte uitnodigen.

We beginnen met een kerkdienst om 10.00 uur (inloop met koffie vanaf 9.45 uur).

Voorgangers zijn pastoraal werker Rik Gorter en ds Lia Davidse.

We vragen u om hiervoor allemaal een bloem mee te nemen.

Vanaf 11.15 uur is er koffie en koek en zijn er activiteiten voor jong en oud.

En kunt u ds Wim de Koeijer feliciteren met zijn 25-jarig ambtsjubileum.

Verder is er uitgebreid ruimte om elkaar te ontmoeten.

Rond 12.00 uur gaan we met elkaar ‘aan tafel’ met friet en een snack.

Kom dus gezellig langs!

in de kerkdienst, bij de koffie, bij een van de activiteiten of bij de frietkar bij de kerk!

zondag 11 september van 9.45 – 13.00 uur

in de kerk in Heerewaarden

Hogestraat 20

6624 BA Heerewaarden

Protestantse Tweestromengemeente Rossum-Heerewaarden-Hurwenen