NIEUWSBRIEVEN

Vanaf 23 mei mogen we weer een kerkdienst met max. 30 personen houden. U kunt zich opgeven bij Ruud v.d. Wijngaard tel. 06-81212179/0418 663595

of mail naar ruudwijn@planet.nl

Nieuwsbrief 18 februari 2021

Sneeuw en ijs en …

Al ruim een maand kom ik enkele dagen in de week in dit mooie gebied. Vorige week wandelde ik in mijn pauze tussen de middag op de dijk. Een witte wereld afgewisseld met die grootse rivier, een strakblauwe lucht, watervogels die druk waren en dat alles onder een zon die schitterde. U kunt het raden, ik vermaakte mij opperbest. Ik genoot van de wereld om mij heen en er kwam een lied in mij op over die onvoorstelbaar wonderlijke schepping. Ik onthoud het je niet:

Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,

druppels ontelbaar in de oceaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,

wat een wonder dat ik mag bestaan!

Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

(Lied 8b uit het Nieuwe Liedboek, tekst en melodie Rikkert Zuiderveld, bij Psalm 8)

Een prachtig lied. Oók om te luisteren. (Bijvoorbeeld op [YouTube]) Mooie woorden en een vrolijke melodie. Om van te genieten. Genieten is iets dat niet altijd kan, dat weten we maar al te goed. Als u de nieuwsbrief krijgt dan is de veertigdagentijd al begonnen. Een tijd waarin we denken aan de weg die Jezus is gegaan. Een weg van lijden, van pijn en vernedering en van sterven. Een weg die doodlopend lijkt. Maar dat niet is. Het is een weg die uitloopt op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding!

Een goede veertigdagentijd toegewenst, ga met God!

Rik Gorter, pastoraal werker

Veertigdagentijd

Met de Aswoensdag op 17 februari is de Veertigdagentijd begonnen. Veertig dagen om stil te staan bij de weg die Jezus is gegaan. Veertig dagen ook van bezinning over onze eigen levensweg en welke keuzes wij maken. Nadenken over wat echt de moeite waard is. Vanouds zijn het veertig dagen van vasten.

Nu zou je kunnen zeggen dat wij door de beperkingen waarmee we moeten leven al bijna een heel jaar vasten: weinig sociale contacten, weinig reizen, minder mogelijkheden om gezellig te shoppen, nauwelijks uitgaan enzovoorts. Daarom lijkt het me aardig om deze Veertigdagentijd aandacht te vragen voor wat we wél kunnen. Eén van de dingen die daarbij kunnen helpen vindt u bijgesloten bij deze Nieuwsbrief: een mandala. Een mandala is afkomstig uit het hindoeïsme, maar je vindt ook mooie voorbeelden in het christendom. Denk aan de rozetvensters in kathedralen. Een mandala is een tekening die geordend is rond een cirkel. Elk punt staat in relatie tot het centrum. Je kunt een mandala tekenen of inkleuren, je kunt ook een mandala haken of bolletjes poten in de tuin in de vorm van een mandala. Kijk eens naar bloemen, zij hebben vaak de vorm van een mandala.

De bijgesloten mandala is bedoeld om u een fijn uurtje te brengen. Ga er rustig en creatief mee om. Met potlood, stift of penseel. Wees geconcentreerd. Als hij af is kunt u hem een mooi plaatsje in huis geven of hem schenken aan iemand die eventjes extra aandacht verdient.

Gespreksgroepen

Al met al is het ruim een jaar geleden dat we elkaar op maandagmiddag in de Nieuwhof spraken. Hopelijk maakt u het goed. Hopelijk is er contact onderling blijven bestaan ook al kunnen we elkaar niet lijfelijk ontmoeten. Een telefoontje naar iemand kan al heel fijn zijn! Gelukkig is het vaccineren begonnen en mogen we hoop houden op nieuwe tijden waarin we weer bij elkaar kunnen komen. Voor nu wensen we elkaar geduld en goede moed.

Een hartelijke groet van Jan, Riekie, Neeltje, Trijnie, Gerda, Rik en Lia.

Bezoekwerk

Vanwege de lockdown blijven we voorzichtig met bezoekwerk. Toch kunnen er redenen zijn waarom u graag een ouderling of pastor wilt spreken. Laat u het ons weten? Bel of mail ons gerust als u een afspraak wilt maken.

Voor Rossum, Vaste Burcht en Groene Linden – pastor Rik Gorter, werkdagen: maandag en dinsdag, 06-30919525, rik.gorter@online.nl

Voor Hurwenen, Heerewaarden en buitengebieden, Vaste Burcht en Groene Linden – ds Lia Davidse, werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 0418 648962, cadavidse@hetnet.nl

Ouderlingen: Trijnie Amsing, 06-54252324, t.kieffer@kpnmail.nl en Bea Flierman, 06-46637597, beaflierman@gmail.com

Kerkdiensten online

Voorlopig zullen al onze kerkdiensten alleen online worden gehouden. Een kleine bezetting van medewerkers verzorgen de dienst vanuit het kerkgebouw in Rossum. Kijkt u dus op [www.Kerkdienstgemist.nl] en maak een bladwijzer aan!

Wanneer de tijden gunstiger zijn en het corona-virus meer onder controle is hopen we weer met een grotere groep kerkgangers bij elkaar te komen. Dan willen we ook weer avondmaal vieren. Gelukkig mogen we uitzien naar dat perspectief! Tot die tijd wordt van ons allen gevraagd om elkaar in het oog te houden. Ook al kunnen we elkaar nu niet fysiek ontmoeten, we blijven als gemeente van Christus met elkaar verbonden.

Oecumenisch Avondgebed

Het Oecumenisch Avondgebed zal dit jaar via Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden vanuit de kerk in Rossum. Thema dit jaar is ‘het ware vasten’. Op 24 februari, 3, 10 en 24 maart kunt u deze korte gebedsdienst meemaken van 19.00 – 19.30 uur. Ook is het mogelijk dit later terug te luisteren.

Actie Kerkbalans 2021 “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken. Heeft u nog niet gereageerd, dan willen we u vragen om de antwoordenvelop deze maand nog af te geven of in de bus te doen bij Ruud van den Wijngaard, Burgemeester van Randwijckstraat 6 te Rossum.

Op dit moment is ongeveer 90% van de reacties binnen, en zijn we verheugd dat het voorlopige resultaat van de toezeggingen gelijke trend heeft gehouden met 2020.

Tot slot nog een hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie!

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Tweestromengemeente Rossum-Heerewaarden-Hurwenen.

Tot slot

Van ons allen wordt een lange adem verwacht, met geduld en vertrouwen. Houd moed, heb lief! Als afsluiting volgt een tekst van Marinus van den Berg, waarin we lezen dat het ook belangrijk is om goed te zijn voor jezelf!

Met hartelijke groet, Trijnie Amsing en Lia Davidse.

Elke dag is een uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging

om goed te zijn voor jezelf,

om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging

om jezelf te oefenen

in waardering voor dit leven,

in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging

om je te verwonderen

over zoveel goeds in anderen,

over zoveel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging

om tijd te nemen voor zorg,

om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging

om intenser te leven dan nodig is,

om meer te horen dan gisteren.

Elke dag is een uitnodiging

om elkaar te bemoedigen

om te bouwen aan een wereld van liefde.

Elke dag is een uitnodiging

om zin te geven aan dit leven.

Wie op de uitnodiging ingaat

zal steeds meer van het leven houden,

ook al weet je dat je zult sterven.

Wie zich laat uitnodigen,

leert over grenzen heen te zien.

Marinus van den Berg