NIEUWSBRIEVEN

20 januari:

Er worden weer kerkgangers toegelaten in de dienst, vermits zij zich van te voren opgeven.

Indien u naar de kerk wilt komen, gelieve u op te geven bij Ruud van den Wijngaard,

per e-mail ruudwijn@planet.nl of telefonisch 06-81212179 of per Watsapp.