Kerkenraad
Tweestromen-
gemeente

Kerkenraad
Tweestromengemeente 

We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud,
die leert van- en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid
wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de
samenleving, waarvan wij deel uitmaken.

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

De kerkenraad heeft tot taak:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente.
  • de zorg voor de diaconale, pastorale arbeid en missionaire en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan met het oog op het leven en werken van de gemeente;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
opened book

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met:

Bea Flierman

   06 46 63 75 97

   beaflierman@gmail.com