Predikant
Tweestromengemeente

Predikant
Tweestromen-
gemeente

ds. C.A. (Lia) Davidse

Mijn naam is Lia Davidse.

Sinds juni 2013 ben ik als predikant werkzaam in de Bommelerwaard. Aanvankelijk in de protestantse gemeente Rossum/ Hurwenen, vanaf januari 2018 in de protestantse Tweestromengemeente Rossum Heerewaarden Hurwenen.

Het mooie van predikant zijn heeft voor mij vooral met twee dingen te maken. Enerzijds mag ik tijd besteden aan geloofsverhalen zoals we die in de bijbel tegenkomen, anderzijds mag ik bij persoonlijke levens- en geloofsverhalen van mensen betrokken zijn.

Ik geloof dat God met iedere mens op weg gaat en dat niemand uit zijn handen kan vallen. Ook voor mijzelf is dat een grote troost en verrijking. God nodigt en daagt ons uit om met Hem te werken aan een wereld van liefde en vrede. Hij belooft dat wij dat niet alleen hoeven te doen, maar dat Hijzelf erbij is.

Geloven is voor mij net zoiets als ademhalen. Ontvangen en doorgeven. Doorgeven wat je ontvangen hebt. Je toevertrouwen aan het leven, hoe het ook gaat. Natuurlijk komen daarbij ook allerlei vragen naar boven.

Een kerkgemeenschap vind ik bijzonder omdat onze reden van bestaan ten diepste niet in onszelf ligt. Het begint bij God die deze wereld liefheeft. Dat doet ons goed. Daarvoor willen we de Eeuwige danken. Bovendien gunnen we dit ook zoveel anderen mensen!

Ik hoop dat wij als kerkgemeenschap elkaar kunnen inspireren en bemoedigen. Dat we bovendien iets mogen betekenen voor onze dorpen. En dat we in dit alles van elkaar kunnen genieten.

Een prachtig lied in dit verband is voor mij ‘Ubi caritas en amor, Deus ibi est’ – ‘Waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God’.

Misschien wilt u ergens over doorpraten of zomaar een keer een gesprekje?

Schroom niet en maak gerust een afspraak.

een hartelijke groet,

Lia Davidse.

lia davidse predikant tweestromengemeente rossum hurwenen heerewaarden

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.

   0418 – 64 89 62

   cadavidse@hetnet.nl