DIACONIE

De diaconie volgt, waar dat past het rooster van de PKN betreffende Kerk in Actie.
Altijd word financiële steun verleend in noodsituaties. Daarnaast
werkt de diaconie met een eigen collecterooster.

De diaconie is nauw betrokken bij het Heilig Avondmaal.

Onze steun komt ten goede aan mensen in uitzichtloze situaties, die door geldelijke bijdragen en mogelijk persoonlijke zorg weer perspectief krijgen.

Regelmatig zamelen we voedsel in voor de voedselbank. Houden hier extra collectes voor en de diaconie vult hier een bedrag aan toe. Steun wordt gegeven zonder onderscheid van geloof, ras en geaardheid. De steun die wij geven bevordert waar mogelijk duurzame productie en gebruik van het land.

We geven graag steun aan kinderen, met name Edukans.
Samen met de gemeente Kerkdriel steunen we een project in Ghana, waar kansarme meisjes een opleiding word geboden.

We steunen al jaren een project in Lebone, Zuid Afrika, waarvoor ook een breiclub is opgericht. De opbrengsten van deze club zijn voor Lebone, daarnaast word er regelmatig een collecte voor Lebone gehouden en steunt de diaconie hen uit eigen middelen.

We bezorgen in de adventstijd en in de stille weken bij de 80+ en zieke mensen een kalender met korte verhaaltjes, gebeden en Bijbelteksten.

Jaarlijks hebben we een ontmoeting met de asielzoekers uit de omgeving.

Er is regelmatig een bingo, zangclubje of gezellig samenzijn voor de ouderen.

Gerrit Amsing, voorzitter, g.amsing@kpnmail.nl

Wim de Vries, penningmeester, wimdiaconie@gmail.com

Wilma van Boxel, secretaresse, m.boxel@planet.nl

Josien van der Sluys, josienvandersluijs@hetnet.nl

Bankrekening: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met:

Wim de Vries

  06 40643649

  wimdiaconie@gmail.com