DIACONIE

De diaconie volgt, waar dat past het rooster van de PKN betreffende Kerk in Actie. Altijd word financiële steun verleend in noodsituaties. Daarnaast werkt de diaconie met een eigen collecterooster.
Vijf criteria dienen als basis voor de keuze van doelen:
1. De steun komt ten goede aan mensen in uitzichtloze situaties die hier door weer perspectief krijgen.
2. De steun wordt gegeven zonder onderscheid van geloof, ras en geaardheid.
3. De steun wordt gegeven waar die naar de huidige inzichten het meest effectief is. We geven graag aan kinderen, Edukans en steunen reeds enkele jaren samen met de gemeente Kerkdriel een project in Colombia. Scholing voor kinderen, passende hulp voor gehandicapten, jonge vrouwen in opleiding, ziektebestrijding en –preventie.
4. De steun die wij geven bevordert waar mogelijk duurzame productie en gebruik van het land.
5. Binnen Nederland steunen wij liefst regionale doelen. We steunen al jaren een project in Lebone, Zuid Afrika, waarvoor ook een breiclub is opgericht. De opbrengsten van deze club zijn t.b.v. Lebone, daarnaast word er regelmatig een collecte voor Lebone gehouden en steunt de diaconie hen uit eigen middelen.
We zamelen regelmatig voedsel in voor de voedselbank. Houden extra collectes voor de voedselbank en de diaconie voegt ook hier een bedrag uit eigen middelen aan toe.
We bezorgen jaarlijks in de adventstijd en de stille weken bij de 80+ en zieke mensen een kalender met korte verhaaltjes, gebeden en Bijbelteksten.
Jaarlijks hebben we een ontmoeting met de asielzoekers uit de omgeving. We eten en drinken dan samen en hebben een gezellige middag. Er is maandelijks een bingo, of een spreekster, zangclubje of gezellig samenzijn voor de ouderen, dit wordt georganiseerd door de H.V.D.
De diaconie verzorgt minstens 5 maal per jaar het Heilig Avondmaal.
Onze diaconie bestaat 4 personen, en we vullen elkaar uitstekend aan.
Bankrekening: NL11 RABO 0374 3047 18
t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met:

Wim de Vries

  06 40643649

  wimdiaconie@gmail.com