MEDEDELINGEN 

Mededeling 1 juni 2021

Komende zondag 6 juni is de dienst in de kerk van Heerewaarden

Mededeling 12 mei 2021

Vanaf 23 mei mogen we weer een kerkdienst met max. 30 personen houden. U kunt zich
opgeven bij Ruud v.d. Wijngaard tel. 06-81212179/0418 663595
of mail naar ruudwijn@planet.nl

Mededeling 10 mei 2021

Op 9 mei is Kees van der Sluijs, een actief en meelevend lid van onze gemeente, overleden.
Zijn afscheidsdienst is op 15 mei a.s. om half twee en deze dienst is te volgen of terug te zien via [
kerkdienstgemist] (click de link)

Mededeling 21 maart 2021

Op Kerkdienstgemist zijn de diensten van Heerewaarden en Rossum samengevoegd in één lijst. Voortaan staan alle diensten bij elkaar.

Collectes
U kunt bij wijze van collecte een gift overmaken via de bank.
Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Protestantste Tweestromengemeente te Rossum