MEDEDELINGEN 

Mededeling 21 maart 2021

Op Kerkdienstgemist zijn de diensten van Heerewaarden en Rossum samengevoegd in één lijst. Voortaan staan alle diensten bij elkaar.
De PKN adviseert om voorlopig alleen digitale kerkdiensten te houden.
Dat betekent dat we voorlopig de diensten met een klein team zullen opnemen en dat bij deze diensten geen bezoekers kunnen worden toegelaten.
Collectes
U kunt bij wijze van collecte een gift overmaken via de bank.
Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Protestantste Tweestromengemeente te Rossum