MEDEDELINGEN 

Mededeling 4 mei:

Gemeenteavond op 11 mei 2022 in de kerkzaal van Rossum.
Aanvang: om 19.30 uur ontvangst in de Nieuwhof met koffie.
De vergadering begint om 19.45 uur.


Agenda:

1. Welkom
2. Opening
3. Avondmaal
4. Beleidsplan
5. Rooster van aftreden
6. Toekomst kerkgebouwen
7. Toekomst kerk en samenwerking met andere gemeenten
8. Evaluatie paasdiensten en avondgebeden
9. Diaconie
10. Beeld en geluid
11. Open kerk
12. Rondvraag
13. Sluiting

Mededeling 14 maart:

Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne.

Donderdag 10 maart heeft de kerkenraad vergaderd om te bespreken wat wij zouden kunnen doen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Natuurlijk kan iedereen privé vluchtelingen in huis nemen, maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan.

De kerkenraad overweegt het volgende. We huren als kerkelijke gemeente een huis of een appartement en stellen dat beschikbaar voor vluchtelingen uit de Oekraïne. De toewijzing van vluchtelingen loopt via de burgerlijke gemeente.

We zouden het fijn vinden als dit initiatief zou worden gesteund door onze gemeente.

We hebben de volgende vragen voor u:

1. Weet u of er ergens in Hurwenen, Rossum of Heerewaarden een huis of een appartement in de vrije sector beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt die wij voor minimaal één jaar zouden kunnen huren? Of andere woonruimte?

2. Zou u gedurende minimaal één jaar maandelijks een vaste financiële bijdrage willen leveren om de kosten van huur en verdere vaste lasten te dekken?

3. Zou u eventueel beschikbaar willen/kunnen zijn om deze vluchtelingen te begeleiden en om ze wegwijs te maken in onze maatschappij?

4. Kent u iemand die hun taal spreekt en die als vertaler zou willen helpen?

5. Heeft u mogelijk nog andere suggesties voor ons?

Uw reacties ontvangt de diaconie graag, liefst per email, via onderstaand adres van Wim de

Vries. Uiteraard kunt u ook één van de andere diakenen aanspreken!

De gegevens van Wim: wimdiaconie[at]gmail.com – Mobiel nummer: nul-zes-40 643 649


Mededeling 1 maart:

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Vanaf 16 maart starten we met ons Oecumenisch Avondgebed. Op vier woensdagavonden komen we bij elkaar van 19.30 – 20.00 uur in de kerk aan de Maasdijk in Rossum.
We zijn onderweg naar Pasen. Dit jaar is ons thema ‘Kom uit je bubbel’.
Dit heeft alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen is soms ver weg. We spreken van een vertrouwenscrisis waarin we leven.
Er is weinig vertrouwen in de overheid, in de media, tussen mensen van verschillende sociale of culturele groeperingen. Tegelijk is er een diep verlangen naar vertrouwen. We willen ons veilig kunnen voelen, ook bij elkaar. Je kunt je opsluiten in een eigen bubbel met een eigen geluid en waarheid. Zo groeit wantrouwen. Je kunt je ook openstellen om mensen die anders zijn en anders denken beter te leren kennen. Kiezen voor de open ontmoeting, ook al kun je teleurgesteld worden.

Jezus ging de weg van vertrouwen. Hij zag de lijdende mens en gaf hen nieuwe hoop. Zijn eigen leven werd hierdoor een lijdensweg, toch ging Hij door. Hij hield zich vast aan het vertrouwen dat God deze weg zou zegenen.

Iedereen is van harte welkom voor het avondgebed.
Data: 16, 23, 30 maart en 6 april. Tijd: 19.30 – 20.00 uur. Locatie: Kerk aan de Maasdijk in Rossum.

Palmpasen, 10 april
Gewijzigde aanvangstijd:
De Oecumenische kerkdienst in de Kerk aan de Maasdijk in Rossum op Palmpasen begint om 11 uur


Mededeling 20 februari:

Beste Gemeente,
De kerkenraad van onze Prot Tweestromengemeente heeft het besluit overgenomen van PKN Utrecht om vanaf a.s. zondag, de erediensten weer gezamenlijk te vieren in de kerk aan de Maasdijk in Rossum of in de kerk aan de Hogestraat in Heerewaarden. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven.


Mededeling 10 januari:

Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Het is half januari en dan gaan de kerkbalans vrijwilligers weer op pad om uw toezegging te vragen
voor Kerkbalans 2022 . Het thema voor de actie Kerkbalans 2022 is:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.

We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze gemeente. Op zaterdag 15 januari zullen om 12.00 uur bij alle protestantse kerken de klokken geluid worden als aankondiging van de start van de Aktie Kerkbalans 2022.

In de week van 17 januari zal de bekende Actie Kerkbalans enveloppe bij u in de bus worden gedaan. In deze enveloppe vindt u de informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan de Protestantse Tweestromengemeente Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-pandemie anders zal verlopen dan eerdere jaren, daarom vragen we u de antwoordenveloppe in de te bus doen bij de vrijwilliger. Vermeldt u op de antwoordenveloppe graag uw straat en huisnummer. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse kou en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Vanaf 21 nov 2021

Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen, zijn de volgende activiteiten tot onze spijt stopgezet tot de situatie voldoende verbeterd zal zijn:
De gespreksgroepen
De koffieochtenden
De wandelingen
De breigroep (Heerewaarden)

Collectes

U kunt bij wijze van collecte een gift overmaken via de bank.
Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Protestantste Tweestromengemeente te Rossum