De Organisatie

 

We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud,
die leert van en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid
wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de
samenleving, waarvan wij deel uitmaken.

Predikant Vacant

telefoon :

dhr. R. Gorter

Pastoraal medewerker

telefoon : 0487 – 573357

email: rikgorter@kpnmail.nl

Scriba

De taken van de scriba binnen de Protestantse Tweestromengemeente zijn vooral inspirerend, beleidsvoorbereidend, vertegenwoordigend en representatief. Het is een functie voor Reina de Koeijer die de Tweestromengemeente goed kent.

mw. R. (Reina) de Koeijer
tel. 0487 – 57 33 57
email. reina.de.koeijer@kpnmail.nl

 

Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters beheren -op een verantwoorde wijze- de bezittingen en financiële verplichtingen van onze gemeente. Verantwoord, herleidbaar, traceerbaar en passend binnen het afgesproken beleid. Het beleid is gericht op continuïteit van onze gemeente in financieel en materieel opzicht, op lange en korte termijn. De kerkrentmeesters leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor een deel van de werkzaamheden worden de kerkrentmeesters ondersteund door de Commissie van Beheer.

dhr. J.(Johan)van der Burgh
tel. 0418 – 66 15 42
email. jvdburgh@upcmail.nl

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en de taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Daarnaast bepaalt de penningmeester of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht.

mw. N. (Nellie) Nugteren -de Koning
tel.0418 – 66 12 64
email. nelpkn@planet.nl