JEUGDWERK

De Tweestromengemeente organiseert door het jaar heen
een aantal activiteiten voor kinderen uit
onze dorpen:

women and children dancing inside room

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN

 • Sint Maarten 11 november is de dag dat wij het feest van Sint Maarten vieren. Martinus, een jonge
  officier in het Romeinse leger, deelde zijn mantel met een arme bedelaar. Ieder jaar vieren we dat je
  van delen een rijker mens wordt. Eerst komen we bij elkaar in de kerk. We horen het verhaal van Sint
  Maarten en zingen zijn liedjes. Daarna gaan we met lampionnen de huizen langs om deze liedjes te
  laten horen. Heel vaak krijgen we lekkere dingen. Dan komen we weer terug bij de kerk. Daar kan je
  van het opgehaalde snoep delen met kinderen van de voedselbank.
  Voor meer informatie: Tinie Liebrecht, 06- 48957362
 • Kerstspel In de morgendienst van Eerste Kerstdag, 25 december, spelen de kinderen een
  Kerstspel. Ieder jaar is het anders. Er staat een mooie stal in de kerk en natuurlijk is er een
  kerstboom. Wil jij ook een keer Maria of Jozef zijn? of een engel? Laat het ons weten.
  In december beginnen we met oefenen.
  Voor meer informatie: Tinie Liebrecht, 06- 48957362
 • Palmpaasstok maken
  De zondag vóór Pasen is Palmzondag. Samen met de Franciscusparochie houden we dan een
  Oecumenische viering. Tijdens de kerkdienst versieren de kinderen hun Palmpaasstokken.
  Aan het eind maken ze een mooie rondgang door de kerk.
 • Eieren zoeken
  Met Pasen zijn we gewend dat de kinderen eieren zoeken in het Slingerbos of in een tuin. Eieren
  hebben te maken met nieuw leven. Pasen is het feest van nieuw leven, want Jezus is niet dood, maar
  Hij leeft! Eerst gaan we met z’n allen naar de kerk om te horen over de opstanding van Jezus. We
  zingen een mooie Paasliedjes. Hierna gaan de kinderen naar buiten om de eieren te zoeken. Als de
  dienst is afgelopen is er voor iedereen iets lekkers.
Contact met basisschool ‘de Bogerd’ in Rossum
De pastores van de Franciscusparochie (pater Bertus Bus en diaken Coen van Loon) en van de
Tweestromengemeente (ds. Lia Davidse) verzorgen op verzoek van OBS ‘de Bogerd’ lessen over
christelijke feesten.
* In december 2020 waren alle klassen welkom in de mooi versierde kerk aan de Maasdijk om het
kerstverhaal te horen. De kinderen van de onderbouw mochten we ontvangen. Jammer genoeg
strooide corona roet in het eten voor de andere kinderen. In 2021 hopen we het over te doen!
* Vlak vóór Pasen 2021 was er een ministal op het schoolplein met daarin twee schapen en drie
lammetjes. Nieuw leven! Alle kinderen mochten per klas langs komen en de lammetjes aaien of
vasthouden. Daarna werd het verhaal van Pasen verteld: het verdrietige verhaal van Goede Vrijdag
over de dood van Jezus en het blijde verhaal van Paasmorgen over de opstanding van Jezus. Iedereen
kreeg een A4-tje mee waarop dit werd uitgelegd.