Actie Kerkbalans

Voor de vaste kosten van de kerk en de gemeente zijn de bijdragen van de gemeenteleden van wezenlijk belang.
Een belangrijk deel van de inkomsten komen binnen via de zogenaamde vaste vrijwillige bijdrage.
Dat is een bedrag dat leden en andere betrokkenen periodiek aan de gemeente geven, meestal een vast bedrag per maand.
Hoe hoog dat bedrag is, bepaalt men zelf. Het is immers een vrijwillige bijdrage.
Het college van kerkrentmeesters benadrukt dat iedereen vrij is om bij te dragen naar vermogen en naar draagkracht.

Banknr.: NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Kerkrentmeesters Tweestromengemeente, Omschrijving: Kerkbalans-[+Jaar]