Solidariteitskas

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend/dooplid vanaf 21 jaar wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas, (een fonds van de PKN voor noodlijdende gemeenten in Nederland) het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?
Kerkleden krijgen een folder met acceptgiro in de bus.

Banknr.: NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Kerkrentmeesters Tweestromengemeente, Omschrijving: Solidariteitsfonds